- Tijdens de eerste consultatie (1 uur) wordt er een totaalbeeld opgemaakt van jou als persoon: administratieve gegevens, antropometrie (gewicht, lengte, BMI, vetgehalte, middelomtrek), medische geschiedenis (labogegevens), voedingsanamnese.

Tijdens een voedingsanamnese wordt er samen overlopen wat nu de huidige eetgewoonten zijn. Aan de hand daarvan gaan we samen een individueel dagschema opstellen waar je jezelf in kan vinden en ook haalbaar kan zijn op lange termijn. Vaak wordt er ook tijdens de eerste consultatie gevraagd om een eetdagboekje bij te houden.

Deze gegevens zijn allemaal noodzakelijk omdat iemand coachen ook voldoende kennis vereist.

Kostprijs: 60 euro

 - Tijdens de tweede consultatie (30 minuten) bespreken we het individueel dagschema verder. Tijdens dit gesprek wil ik graag je ervaringen, gedachten en gevoelens over het aangepaste eetpatroon te weten komen.

Kostprijs: 30 euro

- Tijdens vervolgconsultaties (15 - 20 minuten) besteed ik voornamelijk aandacht aan het verder verloop van je eetpatroon. De bedoeling is om je te blijven ondersteunen. Ook kunnen volgende onderwerpen aan bod komen:wat op restaurant, op vakantie, recepten worden meegegeven, etiketten van verpakkingen leren interpreteren,...        

Dankzij deze vervolgconsultaties wordt het ook gemakkelijker om de nieuwe levensstijl aan te houden na periodes van bv. feesten en vakanties. Een gewijzigde levensstijl betekent voor iedereen met vallen en opstaan maar een regelmatige feedback en ondersteuning maakt het gemakkelijker om ermee door te gaan.

Kostprijs: 25 euro   

 

Uiteraard ben ik als diëtist gebonden aan beroepsgeheim: privégegevens worden nooit doorgegeven of besproken met derden.                                                                       

Mits toestemming zal er op regelmatige basis verslaggeving gebeuren naar je huisarts.       

Meerdere personen uit hetzelfde gezin krijgen korting als ze samen op consultatie komen.

Ik volg de richttarieven die de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) adviseert.

Betalingen gebeuren cash, payconiq of bancontactapp na elke consultatie.